Page 95 - magazine-uitgave-23

Basic HTML Version

Traditie met edele materialen en vakmanschap
De Terme Firenze collectie van
artistieke consoles is geïnspireerd
op de achttiende- en negentiende-
eeuwse Florentijnse decoratieve
stijlen. In die dagen had Florence
honderden ambachtelijke
werkplaatsen verspreid over de
Mercato Vecchio, het centrum van
de stad. Smederijen en gieterijen,
koperslagers en glasblazers
werkten praktisch naast elkaar.
Zij waren de erfgenamen van een
traditie, die werd geboren in de
Middeleeuwen en ook gedurende
de Renaissance intact bleef.
Zelfs tot ver in de twintigste eeuw
werden de volledig handmatige
productietechnieken en methoden
nog toegepast.
95